Quick Commerce Là Gì Và Vai Trò Trong Ngành Logistics

Quick Commerce Là Gì Và Vai Trò Trong Ngành Logistics

 Quick Commerce là một khái niệm mới phát sinh nhờ sự phát triển của thương mại điện tử (e-commerce). Do việc tiếp cận sản phẩm trở nên dễ dàng hơn, vì thế khách hàng đòi hỏi thời gian giao hàng ngắn lại. Những công ty có chỉ số chuyển đổi (conversion rate) cao thường chỉ …

Quick Commerce Là Gì Và Vai Trò Trong Ngành Logistics Read More »